ลงทะเบียนเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ / Group Registration
For your benefit please complete the registration form below. (Your information will be strictly confidential)
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าชมงานในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)
www.aseancoldpharma.com | www.aseanlogisticswarehouse.com

Visitor Registration Code | รหัสลงทะเบียน :

Enter visitor registration code to win to chance premium reward. If you do not have a visitor registration code, use code "CPC101" to register.
ใส่ Visitor Registration Code เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ จากการลงทะเบียนล่วงหน้า หากท่านไม่มีรหัสลงทะเบียน สามารถใช้รหัสนี้เพื่อลงทะเบียนได้ "CPC101"